Symfonieorkest De Lier

In 1927 werd de Symfonische Kring “De Lier” opgericht door wijlen de Lierse toondichter Paul Van Wassenhoven. 

Onder leiding van Silveer Van den Broeck groeide het orkest uit tot een begeesterde groep, die in eigen stad meer dan honderd concerten in eigen beheer organiseerde. Daardoor werd in de Lierse muziekwereld een stevige reputatie opgebouwd. Ook buiten de stadsgrenzen trad het orkest op in vele steden en gemeenten. In het buitenland werd gemusiceerd in Bremerhaven, Londen en Noord-Frankrijk.

De grote verdiensten van “De Lier” zijn ongetwijfeld de traditionele jaarlijkse concerten met vooral licht klassieke muziek. Daardoor wordt aan muzikanten de mogelijkheid geboden om zich, buiten de conservatoriumstudies, in een orkest in te leven en zich verder te bekwamen. Zo zijn er tientallen beroepsmuzikanten en solisten uit het orkest gegroeid. Na enkele dirigenten-wissels nam Rik Ghesquière in november 2011 het dirigeerstokje met veel enthousiasme over.

Nieuwjaarsconcert 2016